KundeserviceVariabel kraftprisFast kraftprisFakturering

Kraftleveringsavtale
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Standardavtale for forbrukarkundar
Forbrukarombudet og Energibedriftenes Landsforening har forhandla fram ny standardavtale for forbrukerar, til bruk i energibransjen ved levering av kraft, nettleige og tilknyting til distribusjonsnettet. Avtalene gjeld frå 01.01.2007,og erstattar dei gamle frå 01.10.2002. Du kan laste ned avtalene i pdf format. Ta kontakt viss du ynskjer dei tilsendt.
 
Standardavtale for kraftlevering til forbrukerar
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no

Standardavtale for næringskundar m.m.
Avtalene gjeld frå 01.01.2007,og erstattar dei gamle frå 01.10.2002. Du kan laste ned avtalene i pdf format. Ta kontakt viss du ynskjer dei tilsendt.
 
Avtale for kraftlevering til næringskundar m.m.
   

Snarvegar
Grafisk visning av kraftpris i VTK og spotpris
 
Sjekk kraftprisar på konkurransetilsynet
 
Avrekna kraftpris
 
Fordeling av straumforbruket igjennom året
 
Total straumpris

 

 [ Hovudside ]

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 02.02.2021 16:31