SpotprisVariabel kraftprisKraftpris Tokke og VinjeFaktureringKraftavtale

Fast kraftpris
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Vi har for tida ikkje tilbud om fastprisavtale.
 
Vi kan tilby fastprisavtale på 1, 2 eller 3 år. Prisane under gjeld for hushald, hytter og mindre næringsliv. Tala i parantes er netto kraftpris utan mva. 
Det er netto kraftpris som vert bunde, og evt. endring i off.avgifter vil endre brutto kraftpris tilsvarande.
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no
Gjeldande fastpris:
Frå dato:

1 år øre/kWh

2 år øre/kWh

3 år øre/kWh

Frist for tinging
 
 
 
 
 
*) Ved store endringar i prismarknaden kan fastprisen bli endra umiddelbart, eller trekt tilbake.
   Dette vil ikkje ha verknad for inngåtte avtaler.
 
Historiske fastprisar på kraft
   

Snarvegar

Sjekk kraftprisar på strømrpris.no

Total straumpris

Fordeling av årsforbruket


 

[ Hovudside ]

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58