Variabel kraftpris 

Off.avgifter 

Fakturering

Historiske fastprisar på kraft
 
 
 
Tidlegare fastprisar:          (Grafisk oversikt over historisk fastprisar)

 

Frå dato:     1 år øre/kWh    2 år øre/kWh    3 år øre/kWh Frist for tinging
 
11.12.2006
01.12.2006
25.09.2006
11.09.2006
01.09.2006
01.08.2006
01.07.2006
01.06.2006
01.05.2006
01.04.2006
01.03.2006
01.01.2006
 
01.11.2005
01.10.2005
01.08.2005
01.05.2005
 
01.11.2004
01.07.2004
01.03.2004
01.02.2004
01.01.2004
 
45,0  (36,0)
53,1  (42,5)
66,4  (53,1)
76,9  (61,5)
63,2  (50,5)
53,1  (42,5)
48,1  (38,5)
43,1  (34,5)
55,8  (44,6)
49,9  (39,9)
45,9  (36,7)
39,9  (31,9)
 
39,1  (31,2)
37,1  (29,7)
38,4  (30,7)
34,6  (27,7)
 
33,2  (26,8)
37,5  (30,2)
32,1  (25,9)
33,4  (26,9)
38,8  (31,3)
 
46,0  (36,8)
50,5  (40,4)
60,5  (48,4)
64,4  (51,5)
57,5  (46,0)
52,1  (41,7)
46,8  (37,4)
43,1  (34,5)
53,0  (42,4)
48,7  (38,9)
44,2  (35,4)
39,5  (31,6)
 
38,2  (30,6)
36,4  (29,1)
37,4  (29,9)
34,5  (27,6)
 
32,6  (26,3)
37,5  (30,2)
31,2  (25,2)
31,8  (25,7)
35,2  (28,4)
 
46,9  (37,5)
49,1  (39,3)
57,5  (46,0)
59,5  (47,6)
54,9  (43,9)
50,2  (40,2)
46,1  (36,9)
42,7  (34,1)
49,9  (39,9)
47,2  (37,8)
43,0  (34,4)
39,0  (31,2)
 
37,9  (30,3)
36,4  (29,1)
36,4  (29,1)
34,3  (27,5)
 
32,2  (25,9)
35,4  (28,5)
31,0  (25,0)
31,2  (25,2)
34,0  (27,4)
 
Trekt tilbake 09.01.2007
Trekt tilbake 08.12.2006
Trekt tilbake 12.11.2006
Trekt tilbake 10.09.2006
Trekt tilbake 22.08.2006
Trekt tilbake 31.07.2006
Trekt tilbake 30.06.2006
Trekt tilbake 31.05.2006
Trekt tilbake 25.04.2006
Trekt tilbake 20.03.2006
Trekt tilbake 08.03.2006
Trekt tilbake 10.02.2006
 
Trekt tilbake 28.12.2005
Trekt tilbake 18.10.2005
Trekt tilbake 23.09.2005
Trekt tilbake 08.05.2005
 
Trekt tilbake 01.10.2004
Trekt tilbake 20.06.2004
Trekt tilbake 20.02.2004
Trekt tilbake 17.12.2003
Frå 01.01.2004 vert forbruksavgifta overført frå kraftprisen til nettleiga. Det betyr lågare kraftpris og tilsvarande høgare nettleige. Forbruksavgifta var i 2003  9,5 øre/kWh pluss m.v.a.
01.12.2003
01.11.2003
01.10.2003
01.09.2003
01.08.2003:
07.07.2003:
01.06.2003:
48,7  (29,7)
44,3  (26,2)
46,5  (28,0)
51,4  (31,9)
44,9  (26,7)
41,1  (23,6)
42,0  (24,4)
 
45,1  (26,9)
42,6  (24,9)
43,4  (25,5)
47,9  (29,1)
40,3  (23,0)
37,9  (21,1)
37,1  (20,4)
43,8  (25,9)
41,8  (24,2)
41,5  (24,0)
45,6  (27,3)
40,0  (22,8)
37,9  (21,1)
36,7  (20,1)
Trekt tilbake 20.11.2003
Trekt tilbake 20.10.2003
Trekt tilbake 30.09.2003
Trekt tilbake 27.08.2003
Trekt tilbake 06.08.2003
10.07.2003
10.06.2003

 

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58