SpotprisVariabel kraftprisFaktureringKraftavtale

Historisk fastpris på kraft
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Vi kan tilby fastprisavtale på 1, 2 eller 3 år. Prisane under gjeld for hushald, hytter og mindre næringsliv. Tala i parantes er netto kraftpris utan mva. 
Det er netto kraftpris som vert bunde, og evt. endring i off.avgifter vil endre brutto kraftpris tilsvarande.
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no
Gjeldande fastpris:     (Grafisk oversikt over historiske fastprisar)

 

Frå dato:
1 år
 øre/kWh
2 år
øre/kWh
3 år
øre/kWh
Frist for tinging
01.12.2011
01.07.2011
01.04.2011
01.03.2011
01.02.2011
01.01.2011
 
01.10.2010
01.01.2010
 
01.03.2009
 
01.09.2008
01.07.2008
01.04.2008
 
01.11.2007
20.08.2007
10.01.2007
45,6  (36,5)
48,3  (38,5)
57,0  (45,6)
55,0  (44,0)
62,5  (50,0)
57,0  (46,0)
 
50,0  (40,0)
52,5  (42,0)
 
38,9  (31,1)
 
74,2  (59,4)
69,5  (55,6)
47,1  (37,7)
 
54,7  (43,8)
41,5  (33,2)
34,6  (27,7)
44,4  (35,5)
48,3  (38,5)
53,5  (42,8)
51,5  (41,2)
 
 
 
 
 
 
38,6  (30,9)
 
71,6  (57,2)
69,5  (55,6)
50,6  (40,5)
 
54,7  (43,8)
44,6  (35,7)
37,9  (30,3)
44,4  (35,5)
48,3  (38,5)
52,0  (41,6)
50,0  (40,0)
 
 
 
 
 
 
39,1  (31,3)
 
70,2  (56,2)
66,5  (41,3)
51,6  (41,3)
 
54,7  (43,8)
45,4  (36,3)
39,9  (31,9)
30.11.2011
25.07.2011
25.06.2011
25.03.2011
   

Snarvegar
 
Grafisk visning av kraftpris i VTK og spotpris
 
Sjekk kraftprisar på konkurransetilsynet
 
Avrekna kraftpris
 
Fordeling av straumforbruket igjennom året
 
Total straumpris

 

Tilbake

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58