SpotprisVariabel kraftprisFast kraftprisFaktureringFlyttingKraftavtale

Kundeservice
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
Ny VTK App klar
Vår nye VTK App er klar for nedlasting, førebels bare for Android. Du kan laste den ned frå Google Play 
Appen vil om kort tid også bli klar for Apple.
Dersom du søker den opp manuelt må du velge den som er merka med Vest-Telemark Kraftlag Kraftalliansen.
Appen kan brukast av kundar som er registrert som privatpersonar (via fødselsdato). Seinare vil det komme løysing for pålogging via org.nr. for næringsdrivande. I løpet av hausten vil vi tilby ein pulsmålar (til kr. 695,00 og kr. 19 pr.mnd) som kan koplast til HAN-porten på målaren. Via pulsmålaren kan du sjå sanntidsforbruket i Appen.
 

Fødselsdato på kundar
Endra forskrifter frå NVE krev at vi må ha fødselsdato på alle kundar frå 01.01.2008. Det betyr at alle kundar må oppgje fødselsdato ved tinging av abonnement. For foretak må vi ha org.nr.
Skjema for flytting
Dette skjemaet kan du bruke ved flytting. Skrive ut og fyll ut skjemaet og send det til oss.

Nye standardavtale for forbrukarkundar
Forbrukarombudet og EnergiNorge har forhandla fram ny standardavtale for kraftlevering.       Les meir
 
Vilkår for App finn du her
Personvern for App finn du her
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no

Kraftflyt
Kor mykje straum vert til ei kvar tid transportert på dei ulike ledningane og sjøkablane til og frå det norske elspotområde? Statnett har oversikt over dette på si internettside.
Les meir
 

Kraftmarkedet
Korleis fungerar det nordiske kraftmarkedet? Kvifor er det f.eks. slik at Noreg kan eksportere straum når vassmagasina er låge? NVE har oppretta ei internettside retta mot forbrukerane med informasjon om ”alt” du treng å vite om straum og energi.
Les meir
   

Snarvegar

Sjekk kraftprisar på strømrpris.no


 
           

 [ Hovudside ]

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Kundesenteret  viss du har kommentarar til Web-området. 

Oppdatert: 15.06.2022 07:12