Fordeling av straumforbruk
Kundesenteret   
 
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
 
 
Forbruket varierar i dei ulike årstidane, og alle hushaldskundar med forbruk over 8000 kWh/år betalar nå for faktisk forbruk pr. termin på 2 mnd..
Diagrammet visar korleis straumforbruket fordelar seg prosentvis på terminane gjennom året.
Hytter (fritidsbustadar) og mindre næringsliv får framleis kvartalsvis akonto og avrekning ei gong i året.
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no

Snarvegar
 
Grafisk visning av kraftpris i VTK og spotpris
 
Sjekk kraftprisar på konkurransetilsynet
 
Avrekna kraftpris
 
Fordeling av straumforbruket igjennom året
 
Total straumpris

 

 

[ Hovudside ]

 

 


Vest-Telemark Kraftlag Nett AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 02.02.2021 16:17