Vel du oss som kraftleverandør er du garantert konkurransedyktig pris og avtale  - utan liten skrift og skjulte påslag - 

 
Kundesenteret   
(Åpningstid: 09.00 - 15.00)
- Tlf.: 35 07 57 33
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no
 

Min side
Lag konto på min side for å få oversikt over kundeforholdet ditt.  Gå til min side

Skjema for flytting
Dette skjemaet kan du bruke ved flytting. Skrive ut og fyll ut skjemaet og send det til oss.

 

Fastpris på kraft
Regjeringen gjer nå endringar i fastprisregimet for næringslivet. Vi avventar detaljar før vi kjem ut med meir konkret info. Inntil ny forskrift er klar blir gjeldande forskrift lagt til grunn for fastpriskontrakter.
 
Vi tilbyr fastpriskontrakt for 3 år til næring i Vest-Telemark med årsforbruk over 50 000 kWh/år pr. målepunkt.
Prisen er 79 øre/kWh for flat fordeling pr. mnd. og 85 øre/kWh der månadsvolumet blir fordelt i høve til normal forbrukprofil. I tillegg kjem kr. 99 pr. mnd i fastbeløp. Alle prisar er ekskl.mva.        Les meir
   (21.03.2023)
Endra åpningstid på telefon til kundesenter og sentralbord
Frå 01.02.2023 blir ny åpningstid på telefon til kundesenter og sentralbord frå kl. 09.00 til 15.00.

Pulsmålar klar for salg
Vi kan nå levere pulsmålar som kan koplast til HAN-porten på målaren din. Via pulsmålaren kan du i App'n sjå sanntidsforbruket i anlegget ditt. Pulsmålaren kostar kr. 695,00 og vidare kr. 19,00 pr.mnd. HAN-porten på målaren er vanlegvis ikkje opna, så hugs å be netteigar om å opne denne. Du kan bestille pulsmålar vi email til kunde@vtk.no og vi sender den i posten til deg.

Ny VTK App klar
Vår nye VTK App er klar for nedlasting.
 
Last den ned  frå  Google Play  eller  App Store
 
Appen kan brukast av kundar som er registrert som privatpersonar (via fødselsdato). Seinare vil det komme løysing for pålogging via org.nr. for næringsdrivande.
I appen kan du
- Få full oversikt over straumforbruket ditt
- Fylgje med på spotprisen
- Sjå faktura
  
 
Nordpool Spotpris pluss 3,75 øre/kWh (inkl. mva.)
 
Nordpool spotpris er referert prisområde N02, Bare endringar i påslaget blir varsla. Vi har ingen fastbeløp.
 
 
 
Variabel kraftpris gjekk ut 15.12.2022
Med dei store svingningane som er på kraftpris en er det krevande å halde rett pris på vår variabel kraftpris. Frå 15.12.2022 blei derfor dette produktet avvikla, og kundane overført til spotpris. Vår spotpris fylgjer Nordpool sin pris med eit påslag på 3,75 øre/kWh inkl.mva.

Variabel kraftpris er 100,0 øre/KWh (inkl.mva)
 
Variabel kraftpris varierar med prisen i marknaden, men har vanlegvis mindre svingningar enn spotpris. Over tid vil den i snitt ligge marginalt høgare. Prisendring blir varsla med SMS til kunden, samt på denne sida og med annonse i Vest-Telemark Blad. Du kan tinge varsling via epost ved å sende epost til kunde@vtk.no. Ingen nye avtaler på dette produktet nå.
 

Snarvegar

Sjekk kraftprisar på strømrpris.no

Total straumpris

Nordpool sin spotpris
Vi har for tida ikkje tilbud om fastprisavtale.
 
Tokke fylgjer Nordpool spotpris pluss 3,75 øre/kwh.
Pristak er 51,25 øre/kwh (inkl.mva.)
 
Vinje fylgjer frå 2018 vanleg spotpris, utan pristak.

VTK sel 100 % fornybar kraft
Våre kraftkundar får straum som er produsert av 100% vasskraft.      Les meir

Elsertifikat
Kostnadar til elsertifikat er inkludert i alle kraftprisane. Les meir på NVE sine heimesider.

 


Ny bankkonto og nytt fakturaoppsett
I samband med vår omdanning til konsern legg vi om fakturarutiner. Hovudregelen er at kraftleverandøren fakturerar. Kraftkundar i Vest-Telemark Kraftlag AS får faktura frå Vest-Telemark Kraftlag AS. Fakturaen inneheld både nettleige og kraft og får nytt fakturaoppsett. Innbetaling må skje til ny bankkonto: 1506.61.57633
All kontakt om straumabonnement, kontrakt, faktura, innbetalingar m.m. skal skje mot kraftleverandør. Tlf. 35 07 57 33 - epost: kunde@vtk.no

Kompensasjonsordning for høge straumprisar (Mellombels straumstønad)
 
Stortinget har vedteke ei ordning om kompensasjon for høge straumprisar
 
.
Viss du ikkje får dette frådraget, men meiner at din straumbruk kan definerast som hushald, så kan du sende ei grunngjeven klage til nettselskapet ditt.
Hovudregelen for å få stønad er at hovuddelen av straumforbruket er knytta til hushaldsformål.
På NVE (RME) si side kan du lese meir om ordninga.     Les meir
 
 
 
Straumkundar i Tokke (gjennom VTK) har prisavtale med pristak på 51,25 øre/kWh inkl. mva. Tokke kommune har vedteke at pristaket skal aukast med same beløp som straumstønaden. Samstundes vil straumstønaden bli trekt frå slik at kunden likevel betalar maks 51,25 øre/kWh inkl. mva som før.