Vi leverar kraft i kommunane Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje.
 
Vel du oss som kraftleverandør er du garantert konkurransedyktig pris og avtale  - utan liten skrift og skjulte påslag

 

 
Kundesenteret   
(Åpningstid: 07.30 - 15.30)
 
Spotprisen er knytta til prisen på den nordiske kraftbørsen Nordpool.
Vårt påslag er 1,88 øre/kWh (inkl. mva.) Vi har ingen fastbeløp.
Vår spotpris siste månad (Desember) var 40,7 øre/kWh (inkl. mva.)
 
Variabel kraftprisen vil over tid fylgje spotpris (pris i marknaden).
Gjeldande pris er 39,0 øre/kWh (inkl. mva).
 
 
- Tlf.: 35 07 57 33
- Telefaks: 35 07 57  01
- Adr.: 3891 Høydalsmo
- E-post: kunde@vtk.no
Vi har for tida ikkje tilbud om fastprisavtale.
 
Tokke fylgjer Nordpool spotpris pluss 1,88 øre/kwh.
Pristak er 47,0 øre/kwh (inkl.mva.)
 
Vinje fylgjer i 2018 vanleg spotpris, utan pristak.

Snarvegar

Sjekk kraftprisar på strømrpris.no

Total straumpris

Fordeling av årsforbruket


VTK sel 100 % fornybar kraft
Våre kraftkundar får straum som er produsert av 100% vasskraft.      Les meir

Elsertifikat
Kostnadar til elsertifikat er inkludert i alle kraftprisane. Les meir på NVE sine heimesider.

 

 


Vest-Telemark Kraftlag AS, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo

Send e-post til Thor Arne Heggtveit  viss du har kommentarar til Web-området. 

Copyright © 2001-2014  - Oppdatert: 03.03.2017 07:58